Felhasználónév: Jelszó:
Latin
Óra:   12
Kredit:   600
Előfeltétel:   Magyar nyelv
Számonkérés:   Vizsga
Program, beosztás:
Általános információk:

Tematika:

Lehetséges feladatok, kérdések a ZH-ban:

  1. Az elektroforézis 3 alapvető módszere.
  2. Hogyan készítik az agarózgéleket DNS elemzéshez? 
  3. Hogyan készítik a poliakrilamid-géleket? Milyen elrendezésekben alkalmazhatók?
  4. Ismertesse részletesen a diszk PAGE módszert. 
  5. Az SDS-PAGE eljárás elve és alkalmazási köre. 
  6. Milyen hatása van a hőmérsékletnek, pH-nak, ionerősségnek, térerőnek a gélelektroforetikus elválasztásra? 
  7. Hogyan történik a fehérjék és nukleinsavak detektálása az elektroforetikus elválasztást követően?
  8. Blottolási eljárások főbb jellemzői. 
  9. Nagyhatékonyságú DNS szekvenálási módszerek.

DNS elemzések csoportonként:
2A.csoport
3A.csoport
4A.csoport
5A-B.csoport
6A.csoport
6B.csoport
7A.csoport
7B.csoport

Animációk, filmek:
Géleletroforézis
Southern blotting
Northern blotting
Western blotting
SDS-PAGE elektroforézis
DNS szekvenálás
DNS vizsgálat