Felhasználónév: Jelszó:

Fehérjkrisztallográfia kurzus

A molekuláris biológus MSc. hallgatók számára Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat - fehérjekrisztallográfia (AOMBRDV2) kurzus indult

Tantárgy célja, kompetenciák:: MSc hallgatóknak a röntgendiffrakciós szerkezet-meghatározás alapjainak megismertetése és annak bemutatása, hogy hogyan lehet a diffrakciós eredményeket a biomakromolekulák működésének megértésére felhasználni. A kurzusban a felhasznált matematikát szemléletesen tárgyaljuk. Gondot fordítunk, hogy a hallgatók megismerjék a fehérje-krisztallográfiai adatbázis (PDB) és néhány grafikus program használatának alapjait.

  Előadók: Barna Teréz DE TEK Genetikai és Alkalmazott Mikrobiológiai Tanszék, Bényei Attila DE TEK Fizikai Kémiai Tanszék 

Tematika:

 1. Bevezetés. A röntgendiffrakció helye a biomakromolekulák vizsgálatában, összevetése az NMR és egyéb módszerekkel. Hazai krisztallográfiai műhelyek. - LETÖLTÉS
 2.  A röntgensugárzás előállítása, tulajdonságai. Helyi sugárforrások, európai szinkrotronok elérhetősége. Hullámok tulajdonságai. A diffrakció jelensége. A Fourier transzformáció és tulajdonságai. SAXS és EXAFS. - LETÖLTÉS
 3. A mikroszkóp és a diffrakció analógiája. A DNS szerkezetének felderítése. A krisztallográfiai fázisprobléma.
 4. Szimmetria, nem krisztallográfiai szimmetria, egykristályok, kristályrács, aszimmetrikus egység, elemi cella. - LETÖLTÉS
 5.  Egykristályok növeléseFehérjék kristályosításának alapjai. A kristályosítás termodinamikája és kinetikája. Fázisdiagram és a kristályosítás értelmezése fázisdiagramon. Fehérjekristályosítás a gyakorlatban, praktikák és fortélyok. - LETÖLTÉS
 6. A szerkezet-meghatározás menete I. Kis molekulák, adatgyűjtés, adat/paraméter arány, szerkezet megoldása és finomítása. Direkt módszerek a fázisprobléma megoldásában. - LETÖLTÉS
 7. A szerkezet-meghatározás menete II. Fehérjék szerkezetvizsgálata. A fázisprobléma megoldása fehérjék esetén. Izomorf helyettesítés, MR, MAD, SAD. - LETÖLTÉS
 8.  Detektorok típusai, diffraktométerek, szinkrotronok. Adatgyűjtési lehetőségek fehérje kristályokon. A fehérjeszerkezet megoldása és finomítása, Rfree.
 9. A szerkezet meghatározás eredménye: kötésszögek, kötéstávolságok. Fehérjék szerkezeti elemei, a peptid kötés, aminosavak, oldalláncok.
 10.  Másodlagos kötőerők, a hidrogén kötés szerepe fehérjék szerkezetének stabilitásában, példák, Másodlagos, harmadlagos és negydleges szerkezet.
 11. Szerkezetek validálása. - LETÖLTÉS
 12. Krisztallográfiai adatbázisok: CSD és PDB, internet, grafikus programok
 13. Krisztallográfiai programok, a CCP4.
 14. Az enzimek működése molekuláris szinten. Esettanulmányok, a kataláz és a riboszóma. Szerkezet és működés. - LETÖLTÉS
 15. Oxidoreduktázok működése. Esettanulmány: egy fehérje szerkezetmeghatározása. Expresszálás, tisztítás, kristályosítás, adatgyűjtés, megoldás, finomítás

 Ajánlott irodalom:

 1. Glusker, Jenny P: Elementary X-ray Diffraction for biologists. In International Union of Crystallography Teaching pamphlets No 15. , http://www.iucr.org/education/pamphlets/15
 2.   Messerschmidt, Albrecht: X-ray Crystallography of Biomacromolecules. A Practical Guide, Wiley, 2007
 3. Glusker, Jenny P., Lewis, Mitchell, Rossi, Miriam: Crystal Structure Analysis for Chemists and Biologists, Wiley, 1994.
 4. Rupp, Bernhard: Biomolecular Crystallography, Garland Science, 2010.

Események

2014-04-23 10:31:29

NMR, A VILÁGMINDENSÉG, MEG MINDEN...

Az előadás során ifj. Szántay Csaba (Richter Gedeon Nyrt) az NMR spektroszkópia elméletének világából vett példákon és néhány szerkezetkutatási érdekességen keresztül tudományfilozófiai gondolatokat fog megosztani az érdeklődőkkel. Az előadást követően büfé várja az érdeklődőket.

május 14. szerda, DE-ETK F008-009 előadó
 

Bővebben »

2014-06-17 11:00:00

THEORY OF SINGLE-MOLECULE FLUORESCENCE AND FORCE SPECTROSCOPY : 

Szabó Attila (NIH) MTA külső tag székfoglalója,   MTA, Budapest, június 17. kedd, 11:00

Szabó Attila valószínűleg az egyik legtöbbet idézett magyar tudós. Fiziko-kémikus, de munkássága szerteágazó. Írt kvantummechanika könyvet, az NMR relaxációhoz kapcsolható Lipari-Szabo módszert ezrek idézték, kritizálta a Levinthal paradoxont és újabban az egy-molekulás jelenségekkel foglalkozik.

Bővebben »

Hírlevél