Felhasználónév: Jelszó:

Munkatársak

Prof. Batta Gyula
egyetemi tanár, MTA doktora

Tel.: (06-52)-512-900/22234, Fax :(06-52)-512-914
E-mail: batta@unideb.hu
Web: szerves.science.unideb.hu/html/batta_gyula.html
Szoba: Kémia, E18
Cím: DE TEK Szerves Kémiai Tanszék, Debrecen, Egyetem tér 1, 4010

Szakmai életrajz:

Okleveles fizikus: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1976
Egyetemi doktor: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1984
a kémia tudomány kandidátusa, 1984
címzetes egyetemi docens, 1988
MTA doktora, 2001

 

Kutatási területek

1. Glikopeptid antibiotikumok - molekuláris felismerés

A vankomicin rezisztens baktériumok (VRE, GRE) megjelenése súlyos veszélyt jelent, mivel a klinikumban a vankomicin az utolsó fegyver a meticillin rezisztens Staphylococcus aureus (MRSA) alias "superbug" ellen. A rezisztencia elsődleges oka az, hogy a baktériumok megváltoztatták a sejtfal képzésben résztvevő peptidoglikán szerkezetétét: a terminális D-Ala-D-Ala szekvenciát D-Ala-D-Lac -ra alakították, amelynek már alacsony az affinitása a vankomicinhez. Az új félszintetikus glikopeptid antibiotikumok körében ígéretesek a kovalens dimerek, oligomerek és a hidrofób oldallánccal módosított származékok. Utóbbiakról valószínűsíthető, hogy új a hatásmechanizmusuk, és a a transzglikozilációt gátolják. Kísérleteinkben vizsgáljuk az új származékok affinitását D-Ala és D-Lac tartalmú oligopeptidekhez. NMR mószerekkel meghatározzuk a komplexek térszerkezetét, oligomerizációs állapotát és dinamikai sajátságaikat. Az általunk először jellemzett eremomicin mellett vizsgálataink kiterjednek a vankomicinre, a risztocetinre és a teicoplaninra is. Különleges NMR módszereket (izotóp szűrt és szerkesztett spektrumok) alkalmazunk, amihez 15N, 13C jelzett glikopeptideket kapunk partnereinktől. A glikopeptid-membrán fehérje kölcsönhatások vizsgálatához modell rendszereket próbálunk bevezetni.

2. Kalcium-kötő fehérjék

A témával kapcsolatban általánosan lásd:

    http://www.nencki.gov.pl/labs/cbplab/kuzhome.htm
    http://structbio.vanderbilt.edu/cabp_database/cabp.html
    http://www-nmr.cabm.rutgers.edu/ (fehérje NMR)

A calretinin (CR) az "EF- hand" fehérjék családjába tartozik. Agyi neuronális szabályzásokban vesz részt, szerepe lehet a Parkinson kórban. Sejten belül kalcium tároló, esetleg szenzor. Cél fehérjével kölcsönhatása nem ismeretes. A CR I-II 104 egységből felépülő első modult NMR módszerekkel jellemeztük. Csaknem teljes NMR jelhozzárendelést adtunk különböző pH értékeknél, megállapítottuk hogy az I és II hélix-kanyar-hélix motívumokat 12 egység köti össze. A monomer CR I-II két kalcium iont köt a Gly34 és Gly81 centrumok körül, ellentétben a szerkezetileg homológ calbindin D28k első moduljával, amely csak egy kalciumot köt és dimer. Érdekes különbség a két fehérje közott, hogy az utóbbinak van szerepe az apoptosis-ban (programozott sejthalál) , míg az előbbinek nincs. Valószínűsíthető, hogy a teljes fehérjék eltérő térszerkezetűek és más a szerepük is. Ezért a CR I-II térszerkezetét NOE és maradék dipoláris csatolások segítségével próbáljuk meghatározni (pdf file letölthető, 600 k).

A fehérje spektrumok a drx500 NMR spektrométer tripla rezonancia, tripla gradiens mérőfejjel készülnek. Az értékeléshez az O2 és Octane2 Silicon Graphics munkaállomást és az MSI programcsomagját használjuk. Unix és linux környezetben egyéb hasznos programok is elérhetők.

3. Szénhidrátok

Mono és oligoszacharidok, valamint poliszacharidok szerkezetvizsgálatához szokásos 2D NMR módszereket alkalmazunk. Különösen érdekesek a vizes közegben végzett mérések a nem védett szénhidrátok esetén. Tanulmányozzuk a hidroxil csoportok konformációját a csatolási állandók segítségével és a hidroximetil csoportok belső mozgásait is. Utóbbira a relaxációs mérések adnak lehetőséget.

4. Molekuláris dinamika - relaxáció és interferenciái

A szokásos saját-relaxáció (T1,T2) ill. kereszt-relaxáció (NOE) mellett módszereink vannak a korrelált kereszt-relaxáció (interferencia) mérésekre is. Számos relaxációs mechanizmus interferálhat egy másik típusú relaxációval, pl. CSA-DD (kémiai eltolódás anizotrópia és dipólus-dipólus) DD-DD és sok egyéb. A mérésekből általában különleges geometriai és/vagy mozgási információ nyerhető, vagy éppen folyadék fázisú mérésből kaphatunk a szilárd fázisra jellemző paramétert (pl. CSA). A módszereket elsősorban biopolimerekre alkalmazzuk, de kisebb molekulák is számításba jönnek.

5. NMR módszerek fejlesztése a szerkezetmeghatározáshoz

A homo-és heteronukleáris távolható csatolások szerepe igen fontos a molekulák konformációs vizsgálatához. Jóllehet az irodalomból számos hatásos módszer ismert, igyekszünk fejleszteni az E-COSY, a kvantitatív és a TROSY alapú módszereket. A hidrogén hidak skaláris csatolással történő azonosítására alkalmas variánsok is fontosak. Emellett a távoli speciesek közti geometria kapcsolat kiderítésére használható maradék dipoláris csatolások méréséhez szükséges megtalálni azokat az anizotróp közegeket, amelyben a molekula maradék dipoléris csatolásai jól mérhetőek.

Válogatott munkák:

1. Palczewska-M Groves-P Ambrus-A Kaleta-A Kövér-EK Batta-Gy Kuźnicki-J

Structural and biochemical characterization of neuronal calretinin domain I-II (residues 1-100); comparison to homologous calbindin D28k domain I-II (residues 1-93)
EUROPEAN JOURNAL OF BIOCHEMISTRY, 2001, Vol 268, 6229-6237

2. Batta-Gy Sztaricskai-F Makarova-MO Gladkikh-EG Pogozheva-VV Berdnikova-TF

Backbone dynamics and amide proton exchange at the two sides of the eremomycin dimer by N-15 NMR
CHEMICAL COMMUNICATIONS, 2001, pp 501-502.

3. Kövér-KE Batta-Gy

Separating structure and dynamics in CSA/DD cross-correlated relaxation: A case study on trehalose and ubiquitin.
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE, 2001, Vol 150, pp 137-146.

4. Batta-Gy Kövér-KE

Heteronuclear coupling constants of hydroxyl protons in a water solution of oligosaccharides: trehalose and sucrose
CARBOHYDRATE RESEARCH, 1999, Vol 320. pp 267-272

5. Batta-Gy Kövér-KE Kowalewski-J

A Comparison of 1D and 2D (Unbiased) Experimental Methods for Measuring the CSA/DD Cross-Correlated Relaxation
JOURNAL OF MAGNETIC RESONANCE 1999, Vol 136, pp 37-46

6. Batta-Gy Lipták-A Schneerson-R Pozsgay-V

Conformational Stabilization of the Altruronic Acid Residue in the O-specific Polysaccharide of Shigella Sonnei/Plesiomonas Shigelloides
CARBOHYDRATE RESEARCH, 1998, Vol 305. Iss 1, pp 93-99

7. Batta-Gy Kövér-KE Szántay-Cs, Jr (Editors)

Methods for Structure Elucidation by High-Resolution NMR, Analytical Spectroscopy
ELSEVIER, 1997, Amsterdam, ISBN 0-444-82157-

8. Batta-Gy Kövér-KE Gervay-J Hornyák-M and Roberts-G.M.

Temperature Dependence of Molecular Conformation, Dynamics and Chemical Shift Anisotropy of a-a-Trehalose in D2O by NMR Relaxation
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY,1997, Vol 119, pp 1336-1345

9. Batta-Gy Cristofaro-M Sharman-GJ Williams-DH

Demonstration of the Difference in Binding Affinity between the two Binding Sites of the Ristocetin A Asymmetric Dimer
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY-CHEMICAL COMMUNICATIONS 1996, pp 101-103

Batta-Gy Kövér-KE Székely-Z Sztaricskai-F

Glycopeptide Binding-Site Spied Through Transferred Heteronuclear NOE - (1-C-13)AC-D-ALA-D-ALA Bonded to Vancomycin and Ristocetin-A
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 1992, Vol 114, Iss 7, pp 2757-2758
 

Egyéb

Oktatói-kutatói pálya, munkahelyek:

1976 – 1980     1976 – 1980 Medicor Művek, Fejlesztési Intézet
1980 – 1988     Tudományos munkatárs, KLTE Szerves Kémiai Tanszék
1988 –     Tudományos főmunkatárs, tanácsadó, MTA Antibiotikum Kémiai Kutatócsoport

Kitüntetések:

1988     Erdey László Díj, analitikai kémiai kutatásokért
1998     Széchenyi professzori ösztöndíjas

Oktatás:

A modern NMR módszerek elméleti alapjai (előadás)
NMR operátor képzési labor. gyakorlat I-II

Ösztöndíjak, tanulmányutak:

1993 – 1994     Poszt-doktori ösztöndíjas, University of Arizona, USA (Prof. G. Gervay)
1994     3 hónapos "go West-EU" ösztöndíj, Cambridge, UK ( Prof. D.H. Williams)
1999     3 hónapos "STINT" ösztöndíj, Arrhenius Laboratory, Stockholm University (Prof. J. Kowalewski)

Együttműködések:

1988-tól     Moszkvai Új Antibiotikum Kutató Intézet, Prof. M.N. Preobrazhenskaya
1994-től     Department of Chemistry, University of Arizona, Prof. J. Gervay
1997-től     Lengyel Tudományos Akadémia, Nencki Institute of Experimental Biology (Varsó), Prof. J. Kuznicki, Dr. P. Groves
1997-től     NIH, Bethesda, USA, Dr. Pozsgay Vince


Publikáció:

Publikációk száma:     134 tudományos közlemény
      1 könyv (szerkesztő), 2 könyv fejezet
Nyertes pályázatok:
      OTKA 1144 (1990-1994)
      OTKA T 029089 (1999-2002)
      OTKA M 36776 (2001, műszer pályázat)
      ICGEB CRP/Hun97-01(t1) (1997-2000) International Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Események

2014-04-23 10:31:29

NMR, A VILÁGMINDENSÉG, MEG MINDEN...

Az előadás során ifj. Szántay Csaba (Richter Gedeon Nyrt) az NMR spektroszkópia elméletének világából vett példákon és néhány szerkezetkutatási érdekességen keresztül tudományfilozófiai gondolatokat fog megosztani az érdeklődőkkel. Az előadást követően büfé várja az érdeklődőket.

május 14. szerda, DE-ETK F008-009 előadó
 

Bővebben »

2014-06-17 11:00:00

THEORY OF SINGLE-MOLECULE FLUORESCENCE AND FORCE SPECTROSCOPY : 

Szabó Attila (NIH) MTA külső tag székfoglalója,   MTA, Budapest, június 17. kedd, 11:00

Szabó Attila valószínűleg az egyik legtöbbet idézett magyar tudós. Fiziko-kémikus, de munkássága szerteágazó. Írt kvantummechanika könyvet, az NMR relaxációhoz kapcsolható Lipari-Szabo módszert ezrek idézték, kritizálta a Levinthal paradoxont és újabban az egy-molekulás jelenségekkel foglalkozik.

Bővebben »

Hírlevél