Felhasználónév: Jelszó:

Gyógyszerhatóanyagok polimorfiája

Gyógyszerész hallgatók számára Bényei Attila meghirdeti a Gyógyszerhatóanyagok polimorfizmusa kurzust (GYGPO0108). Az előadások anyaga elérhető a Fizikai Kémiai Tanszék honlapján.

Gyógyszerhatóanyagok polimorfizmusa

Kötelezően választható tárgy, heti 2 óra elmélet, 2 kredit.

A tantárgy célja:

Az Öveges József Program keretében kidolgozott tantárgy célja összefoglalni a polimorfizmus (polimorfia) szerepét a gyógyszergyártásban. Gyógyszerész és kémia szakos hallgatók részére olyan információkat átadni, amelyekkel az egyes analitikai módszerek alkalmazhatóságát meg tudják ítélni polimorfizmussal kapcsolatos kérdések eldöntésében. Bemutatja a polimorfia analitikai, szerkezetvizsgálati, szabadalmi, gyártástechnológiai, minöségbiztositási, gyógyszertani szabályozási kérdéseit. Mindegyik elöadás nagy hangsúlyt fektet az elmúlt évek tanulságos eseteinek elemzésére. Az elöadások ppt formátumban készültek, az emlékeztetök pdf-ben letölthetöek. Az elöadás anyagát folyamatosan fejlesztjük, a tantárgy 2009. februárjában került elöször meghirdetésre gyógyszerész hallgatók számára. 

 A tantárgy neve és kódja:

                      Gyógyszerhatóanyagok polimorfizmusa: GYGP00108 (magyarul)

                      Polymorphism of pharmaceuticals: GYGP00208 (in English)

 Az előadások helye és ideje: Egyeztetés alapján 

     Előadó:      Dr. Bényei Attila tudományos főmunkatárs     

                        Elérhetőség:    Tel: 22486     E-mail: benyei.attila AT science.unideb.hu

     Követelményrendszer: 

     A kurzus szóbeli vizsgával zárul. A hallgatók készíthetnek 10-15 oldalas vizsgadolgozatot a félév során megadott témák valamelyikéből és az erre megajánlott jegy lesz a vizsgajegy. Ezek a dolgozatok általában egy szűkebb téma irodalmi feldolgozását jelentik. A dolgozatot nem író hallgatók tételsor alapján vizsgáznak.

A tantárgy részletes tematikája:

1. Bevezetés . A polimorfizmus fogalma. Történeti áttekintés. Polimorfizmus a mindennapi életben és a gyógyszergyártásban. Vizsgálati módszerek áttekintése. Rendezodési és konformációs polimorfizmus. Pszeudopolimorfizmus, szolvatopolimorfizmus? FDA, ICH, Q6a követelmények. A ritonavir és a cefuroxim esete. Irodalmi források.

2.     Termodinamikai megfontolások. Termogravimetriai módszerek alapelvei és alkalmazhatóságuk polimorfok vizsgálatában. A Burger-Ramberger szabályok.

3.     Szabadalmi fogalmak. Új – meglepő – hasznos. Igénypontok buktatói. Polimorfok szabadalmaztathatósága. Ranitidin hidroklorid és paroxetin hidroklorid.

4.     A kristályok növekedésének termodinamikája és kinetikája. Gócképzodés – gócnövekedés, morfológia. A polimorfok képzödésének kontrolálása. A kristályositás technológiai kérdései. Az aszpartám esete.

5.     Számítási kémia - polimorfok elöfordulásának jóslása.

6.     A röntgendiffrakció alapjai. A fázis probléma és megoldása. Pordiffrakció. A részecske méret hatása a pordiffrakciós felvételre. ‘Preferred orientation.’ Mennyiségi XRPD. Saját eredmények.

7.     Egykristály röntgen diffrakció . Polimorfok szerkezeti kérdései. Hidrogén hidas szerkezetek gráfelméleti leírása. Saját eredmények.

8.     Szerkezet meghatározása pordiffrakciós adatokból. Az elemi cella meghatározása, intenzitás információ kinyerése, a szerkezet megoldása, Rietveld finomítás.

9.     Szilárd fázisú NMR. Alkalmazhatóság polimorfok vizsgálatában. Szteroid vázas vegyületek példája.

11. Szabályozási kérdések Q6A döntési fák

10.FT-IR és Raman spektroszkópia , előnyök és hátrányok. ATR technikák. Saját eredmények.

12.Festékek, robbanóanyagok polimorfizmusa (angolul, szakfordítók számára is).

13.Adatbázisok a polimorfizmus kutatásában. Krisztallográfiai és szabadalmi keresések.

14.-15.Számolási gyakorlat, a CDS adatbázis és az ORTEP program használata.

Irodalom:

1.     Joel Bernstein: Polymorphism in Molecular Crystals, Calderon Press, Oxford, 2002. IUCr Monographs on Crystallography No. 14.

2.     Making Crystals by Design: Methods, Techniques and Applications. Eds. D. Braga and F. Grepioni, Wiley, 2006.

3.     Diversity amidst Similarity. 35th crystallography course at Erice, Italy. http://www.crystalerice.org/Erice2004/Diversity.htm

               4. Farkas Béla, Révész Piroska: Kristályosítástól a tablettázásig. Universita Szeged Kiadó, 2007.

Események

2014-04-23 10:31:29

NMR, A VILÁGMINDENSÉG, MEG MINDEN...

Az előadás során ifj. Szántay Csaba (Richter Gedeon Nyrt) az NMR spektroszkópia elméletének világából vett példákon és néhány szerkezetkutatási érdekességen keresztül tudományfilozófiai gondolatokat fog megosztani az érdeklődőkkel. Az előadást követően büfé várja az érdeklődőket.

május 14. szerda, DE-ETK F008-009 előadó
 

Bővebben »

2014-06-17 11:00:00

THEORY OF SINGLE-MOLECULE FLUORESCENCE AND FORCE SPECTROSCOPY : 

Szabó Attila (NIH) MTA külső tag székfoglalója,   MTA, Budapest, június 17. kedd, 11:00

Szabó Attila valószínűleg az egyik legtöbbet idézett magyar tudós. Fiziko-kémikus, de munkássága szerteágazó. Írt kvantummechanika könyvet, az NMR relaxációhoz kapcsolható Lipari-Szabo módszert ezrek idézték, kritizálta a Levinthal paradoxont és újabban az egy-molekulás jelenségekkel foglalkozik.

Bővebben »

Hírlevél